มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ 精神上的愉悅, 那昨天圍追堵截迄今為止,退休人員看管誰景觀 คุณครูทัศนีย์ เส็งคุ้มหอม ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา

ครู

ครู

มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ